Statistisk sentralbyrå

Potet- og grovfôravlinger

1 Avling av potet- og grovfôrvekstar, 2004-2007*
Vekst Avling i tonn Kg per dekar
2004 2005 2006 2007* 2004 2005 2006 2007*
Potet  396 400  316 600  378 300  318 400 2 794 2 305 2 693 2 267
                 
Grønfôr- og silovekstar  364 200  280 900  255 000  244 500 2 066 1 808 1 710 1 801
Eittårig raigras  230 600  181 400  158 000  141 900 2 646 2 476 2 285 2 216
Grønfôrblandingar og kornvekstar  112 600 84 900 85 600 93 500 1 647 1 288 1 296 1 539
Fôrraps, fôrmergkål mv. 10 100 6 800 5 400 4 300 1 330 1 488 1 256 1 640
                 
Høy1 2 788 000 2 653 600 2 599 800 2 622 600  626  607  593  590
1  Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller