Statistisk sentralbyrå

Jordbruksareal og husdyr

6 Husdyrhald på økologisk drive jordbruksbedrifter1. 2003-2012*
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Storfe 21 158 22 433 21 768 22 698 23 678 26 212 28 339 30 824 31 868 31 114
Mjølkeku 5 613 5 815 5 772 5 969 6 453 7 370 8 059 8 871 8 954 8 887
Ammeku 2 863 3 292 3 162 3 308 3 379 3 529 3 696 3 951 4 177 4 012
Anna storfe 12 682 13 326 12 834 13 421 13 846 15 313 16 584 18 002 18 737 18 215
Mjølkegeit 1 338 1 316  831  881  736  390  776  462  460  500
Avlssvin .. 99 80  121  119  190  252  268  267  266
1  Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott.

Standardtegn i tabeller