Statistisk sentralbyrå

Jordbruksareal og husdyr

5 Jordbruksbedrifter med økologisk drift og økologisk godkjent drive jordbruksareal 1. 2003-2012*
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Jordbruksbedrifter i alt 54 946 52 879 51 069 49 366 48 165 47 286 46 532 45 768 44 804 43 939
Jordbruksbedrifter med økologisk drift 1 936 2 076 2 076 2 090 2 149 2 165 2 254 2 289 2 329 2 384
                     
  Dekar
Jordbruksareal i drift i alt 10 255 988 10 266 228 10 262 373 10 248 267 10 232 074 10 169 645 10 087 280 10 050 395 9 961 661 9 891 926
Økologisk godkjent drive jordbruksareal i alt  294 030  340 901  354 703  374 997  385 387  388 687  417 358  442 822  469 886  469 291
Korn 42 076 58 460 64 387 66 047 64 510 67 141 68 801 72 403 81 965 81 344
Poteter, grønsaker, frukt og bær 3 615 3 877 4 125 4 047 5 785 5 932 6 093 5 206 5 212 5 433
Innmarksbeite 43 880 50 613 55 318 60 065 63 181 67 512 73 075 75 130 77 232 76 771
Grøngjødsla areal 5 697 5 288 6 792 8 336 7 508 5 855 7 073 8 151 7 703 6 850
Anna økologisk drive areal  198 762  222 663  224 081  236 502  244 403  242 247  262 316  281 932  297 774  298 893
1  Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott.

Standardtegn i tabeller