Statistisk sentralbyrå

Jordbruksareal og husdyr

3 Jordbruksareal, etter fylke og bruken av arealet 1
  Jordbruksareal i drift Åker og hage Eng til slått og beite
  I alt Av dette fulldyrka I alt Av dette I alt Av dette
  Korn Potet Fulldyrka Anna eng og innmarksbeite
2012* 9 891 926 8 133 526 3 414 657 2 927 450  126 531 6 477 269 4 718 869 1 758 400
Fylke                
Østfold  732 580  710 819  610 218  558 959 4 952  122 362  100 601 21 761
Akershus og Oslo  772 252  736 811  624 488  581 365 6 454  147 764  112 323 35 441
Hedmark 1 043 902  975 364  616 497  533 328 48 213  427 405  358 867 68 538
Oppland 1 003 506  828 409  245 879  194 780 10 225  757 627  582 530  175 097
Buskerud  508 558  437 439  248 489  209 429 3 150  260 069  188 950 71 119
Vestfold  409 095  399 664  324 274  247 902 16 398 84 821 75 390 9 431
Telemark  243 718  211 312 85 295 67 322 2 132  158 423  126 017 32 406
Aust-Agder  110 102 93 734 14 151 6 922 2 526 95 951 79 583 16 368
Vest-Agder  182 735  137 635 9 663 6 778 1 023  173 072  127 972 45 100
Rogaland  998 029  537 491 48 898 25 332 7 588  949 131  488 593  460 538
Hordaland  404 670  206 359 9 364  170  112  395 306  196 995  198 311
Sogn og Fjordane  429 848  255 259 8 776 : 1 194  421 072  246 483  174 589
Møre og Romsdal  548 806  449 438 22 135 15 612 1 898  526 671  427 303 99 368
Sør-Trøndelag  740 006  632 304  180 293  167 904 1 980  559 713  452 011  107 702
Nord-Trøndelag  864 380  785 892  346 798  308 409 13 591  517 582  439 094 78 488
Nordland  560 277  443 761 9 626 3 132 1 897  550 651  434 135  116 516
Troms Romsa  244 042  209 523 6 954 : 3 065  237 088  202 569 34 519
Finnmark Finnmárku 95 420 82 312 2 859 -  133 92 561 79 453 13 108
1  Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott.

Standardtegn i tabeller