Statistisk sentralbyrå

Jordbruksareal og husdyr

1 Jordbruksareal, etter bruken.1999-2012*1. Dekar
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Jordbruksareal i drift i alt 10 269 026      10 322 461      10 311 582      10 324 851      10 255 988      10 266 228      10 262 373      10 248 267      10 232 074      10 169 645      10 087 280      10 030 098      9 961 661      9 891 926
Av dette fulldyrka jord 8 773 172 8 754 743 8 724 834 8 706 170 8 638 443 8 628 846 8 589 745 8 544 114 8 502 872 8 433 069 8 347 628 8 275 409 8 199 249 8 133 526
Åker og hage 3 941 979 3 938 064 3 918 292 3 845 897 3 812 234 3 794 377 3 758 464 3 689 303 3 632 824 3 578 791 3 545 357 3 518 338 3 460 788 3 414 657
Korn 3 236 765 3 267 502 3 210 830 3 210 467 3 230 502 3 238 704 3 213 083 3 147 244 3 090 910 3 063 520 3 043 478 3 003 259 2 979 564 2 927 450
Kveite  513 518  679 159  631 157  633 405  754 978  849 374  802 674  851 989  907 971  930 638  815 478  719 447  737 742  667 991
Rug og rughvete 26 584 38 065 26 988 23 831 44 405 72 570 69 346 60 411 76 282 81 694 71 221 67 532 52 799 14 756
Bygg 1 800 764 1 606 032 1 725 856 1 770 552 1 596 648 1 464 803 1 608 657 1 503 252 1 388 730 1 282 778 1 351 146 1 458 177 1 475 409 1 555 264
Havre  895 899  944 246  826 829  782 679  834 471  851 957  732 406  731 592  717 927  768 410  805 633  758 103  713 614  689 439
Oljevekster 63 501 57 122  108 600  109 608 75 022 68 602 66 909 65 109 61 976 48 114 43 206 59 344 52 025 54 967
Potet  147 618  150 180  151 268  151 178  144 985  140 931  136 713  139 056  143 761  142 956  137 384  132 065  128 905  126 531
Rotvekster til fr, grønfr og silovekstar  311 424  284 674  269 714  205 027  195 184  175 417  154 889  147 682  136 516  130 094  119 545  118 886  101 945  104 953
Grønsaker på friland 60 083 60 255 62 972 60 891 64 147 62 372 65 728 68 897 75 036 76 076 72 077 70 437 68 162 70 822
Anna åker og hage  122 588  118 331  114 908  108 726  102 394  108 351  121 142  121 315  124 625  118 031  129 667  134 347  130 187  129 934
Eng til slått og beite 6 327 047 6 384 397 6 393 290 6 478 954 6 443 754 6 471 851 6 503 909 6 558 964 6 599 250 6 590 850 6 541 923 6 511 760 6 500 873 6 477 269
Fulldyrka 4 831 193 4 816 679 4 806 542 4 860 273 4 826 209 4 834 469 4 831 281 4 854 811 4 870 048 4 854 278 4 802 271 4 757 071 4 738 461 4 718 869
Anna eng og beite 1 495 854 1 567 718 1 586 748 1 618 681 1 617 545 1 637 382 1 672 628 1 704 153 1 729 202 1 736 572 1 739 652 1 754 689 1 762 412 1 758 400
Overflatedyrka eng  285 934  281 659  276 397  274 777  265 196  260 638  255 771  248 646  240 877  229 413  217 000  205 786  198 173  197 628
Innmarksbeite 1 209 920 1 286 059 1 310 351 1 343 904 1 352 349 1 376 744 1 416 857 1 455 507 1 488 325 1 507 159 1 522 652 1 548 903 1 564 239 1 560 772
1  Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott.

Standardtegn i tabeller