Statistisk sentralbyrå

2 Godstransport med jernbane, etter type transport. (Rettet 25. oktober 2012)
Type transport 2007 2008 2009 2010 2011
Tonn 1 000 Tonnkilometer Tonn 1 000 Tonnkilometer Tonn 1 000 Tonnkilometer Tonn 1 000 Tonnkilometer Tonn 1 000 Tonnkilometer
I alt 25 130 556 3 501 876 24 802 732 3 638 810 22 961 370 3 506 282 27 237 089 3 497 616 28 304 867 3 574 097
Nasjonal 6 914 408 2 454 246 8 204 361 2 684 046 8 062 357 2 643 513 7 738 098 2 393 312 8 562 194 2 507 577
Import 1 16 860 096  774 976 15 099 578  748 469 13 244 486  654 933 18 042 129  874 124 18 282 617  864 084
Eksport 1 1 356 052  272 654 1 498 793  206 294 1 654 527  207 836 1 456 862  230 180 1 460 056  202 435
1  Kun tonnkilometer på norsk område.

Standardtegn i tabeller