Statistisk sentralbyrå

Jernbanetransport

1 Persontransport med jernbane1
Jernbaneoperatør 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mill. passasjerer Mill. passasjerkilometer2 Mill. passasjerer Mill. passasjerkilometer2 Mill. passasjerer Mill. passasjerkilometer2 Mill. passasjerer Mill. passasjerkilometer2 Mill. passasjerer Mill. passasjerkilometer2 Mill. passasjerer Mill. passasjerkilometer2
I alt 51,7 2 683 52,5 2 723 54,7 2 832 56,8 2 957 59,1 3 122 57,9 3 080
Norges Statsbaner 3 46,5 2 390 47,5 2 466 48,6 2 498 49,4 2 588 51,4 2 735 50,5 2 698
Andre jernbaner 4 5,2  293 5,0  257 6,1  334 7,4  370 7,7  387 7,5  382
1  Samtrafikken med utlandet er inkludert.
2  Kun passasjerkilometer på norsk område.
3  Inklusiv Gjøvikbanen til og med mai 2006.
4  Inklusiv Gjøvikbanen AS fra juni 2006.

Standardtegn i tabeller