Statistisk sentralbyrå

Jernbanetransport

4   Nasjonal godstransport med jernbane, etter region for på- og avlessing. 2005
Region for pålessing Region for avlessing
Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet1 Agder og Rogaland Vestlandet2 Trøndelag3 Nord-Norge4
Oslo og Akershus 1 095 104 0 0  391 344  629 453  590 275  200 557
Hedmark og Oppland 0 0 0 0 0 0 0
Sør-Østlandet1 0 0  680 977 0 0 0 0
Agder og Rogaland  323 498 0 0 0 0 0 0
Vestlandet2  571 412 0 0 0 0 0 0
Trøndelag3  229 874 0 0 0 0 0  321 651
Nord-Norge4  146 408 0 0 0 0  342 981 1 526 346
1  Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark.
2  Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
3  Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
4  Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku.

Standardtegn i tabeller