Statistisk sentralbyrå

Jernbanetransport

3   Nasjonal persontransport med jernbane, etter region for på- og avstigning. 2005
Region for påstigning Region for avstigning
Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet1 Agder og Rogaland Vestlandet2 Trøndelag3 Nord-Norge4
Oslo og Akershus 36 944 185  394 256  859 084  315 365  451 667  171 670 18 077
Hedmark og Oppland  382 428  797 498 21 119 4 193 5 323  137 203  223
Sør-Østlandet1  867 675 22 527 2 899 087 32 918 86 252 27 433 42
Agder og Rogaland  322 619 4 013 31 045 3 036 531  200 75 13
Vestlandet2  444 667 5 393 86 252  190 1 262 298  160 50
Trøndelag3  178 537  137 313 27 433 80  140 1 336 931  162 718
Nord-Norge4 19 194  233 44 10 40  162 718 55 292
1  Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark.
2  Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
3  Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
4  Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku.

Standardtegn i tabeller