Statistisk sentralbyrå

Jernbanetransport

1   Persontransport med jernbane1
Jernbaneoperatør 2004 2005 2006
Mill. passasjerer 2 Millioner passasjerkilometer Mill. passasjerer 2 Millioner passasjerkilometer Mill. passasjerer 2 Millioner passasjerkilometer
I alt 51,7 2 683 52,5 2 718 54,6 2 827
Norges Statsbaner 46,8 2 439 47,5 2 466 49,1 2 551
Andre jernbaner 4,9  244 5,0  252 5,5  275
1  Samtrafikken med utlandet er inkludert.
2  Kun passasjerkilometer på norsk område.

Standardtegn i tabeller