Statistisk sentralbyrå

Jernbanetransport

1   Persontransport med jernbane1
  2004 2005
  Mill. passasjerer 2 Mill. passasjerkilometer Mill. passasjerer 2 Mill. passasjerkilometer
I alt 51,7 2 683 52,6 2 723
Norges Statsbane3 46,8 2 439 47,6 2 472
Andre jernbaner 4,9  244 5,0  252
1  Samtrafikken med utlandet er inkludert.
2  Kun passasjerkilometer på norsk område.
3  For 2004 inklusiv Linx, for 2005 inklusiv Svenska Järnvegen.

Standardtegn i tabeller