Statistisk sentralbyrå

Jegere på jakt

3 Antall jegere1, etter jaktutøvelse, kjønn og alder. 2011/2012
  Jegere som har deltatt på en eller flere former for jakt Småviltjakt Rypejakt Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt
Menn  137 100 86 840 51 360 86 740 57 570 41 310 8 340 37 830
Kvinner 8 540 4 910 3 400 4 800 3 360 1 850  590 1 580
                 
Jegerens alder                
16-19 år 6 030 4 440 2 560 3 630 2 400 1 660  410 1 840
20-29 år 18 310 13 530 8 290 10 490 6 550 5 160 1 140 5 400
30-39 år 27 610 19 040 11 580 16 440 10 450 7 990 1 650 7 780
40-49 år 34 800 21 590 13 220 22 160 14 570 10 820 2 150 9 720
50-59 år 29 740 17 520 10 740 19 200 12 950 9 200 1 860 7 640
60-69 år 21 630 11 800 6 760 14 510 10 290 6 390 1 370 5 300
70 år og eldre 7 510 3 820 1 630 5 110 3 730 1 950  360 1 720
1  Omfatter personer med norsk fødselsnummer inkludert nordmenn bosatt i utlandet.

Standardtegn i tabeller