Statistisk sentralbyrå

Jegere pċ jakt

2 Antall jegere, etter jaktutøvelse og bostedsfylke. 2001/2002-2011/2012
  Jegere som deltok på en eller flere former for jakt Småviltjakt Rypejakt Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt Gaupejegere
2001/2002  143 800 95 280 .. 85 860 55 640 27 500 10 210 36 660 ..
2002/2003  145 130 95 460 .. 86 990 56 810 28 760 9 610 37 030 ..
2003/2004  147 420 98 160 .. 87 220 58 140 29 980 7 280 37 600 ..
2004/2005  148 100 99 270 .. 86 400 57 880 30 810 6 390 37 380 ..
2005/2006  141 680 90 800 58 440 86 580 57 390 32 420 8 100 38 410 ..
2006/2007  137 590 86 110 54 030 85 930 57 410 33 610 8 080 37 430 ..
2007/2008  140 580 90 370 57 170 85 850 57 240 34 800 7 850 38 140 ..
2008/2009  142 520 91 670 56 090 88 480 58 330 37 730 8 140 39 560 ..
2009/2010  143 090 88 640 51 840 90 820 59 990 40 320 8 000 40 500 ..
2010/2011  144 080 89 960 52 990 90 930 60 300 41 680 8 350 39 630 4 570
2011/2012  146 560 92 170 54 940 92 110 61 310 43 340 9 000 39 560 4 230
                   
2011/2012                  
01 Østfold 6 750 4 560 1 200 4 510 3 290  470  100 3 160  260
02 Akershus 12 960 9 670 5 070 6 240 4 430 1 440  560 3 030  360
03 Oslo 7 770 6 270 4 510 2 790 1 740  910  510 1 000 10
04 Hedmark 11 260 6 850 2 740 7 830 6 870 1 460  950 2 610  530
05 Oppland 8 330 5 100 2 570 5 210 3 880 2 230  960 2 050  390
06 Buskerud 7 420 4 620 1 810 4 850 3 450 2 000  750 2 260  340
07 Vestfold 4 580 3 160 1 050 2 880 1 470 1 140  230 2 200 90
08 Telemark 6 870 3 410 1 160 5 750 4 890 3 400 1 010 3 230  470
09 Aust-Agder 4 400 2 420  730 3 760 3 110 2 070  460 2 890 60
10 Vest-Agder 5 570 3 430 1 440 4 490 3 560 2 410  300 3 570  230
11 Rogaland 6 230 3 950 2 170 4 120 1 470 3 100  390 2 760 30
12 Hordaland 9 130 4 820 3 510 6 230  880 5 790  780  540 10
14 Sogn og Fjordane 5 590 1 740 1 160 5 010  400 4 900  630  110 20
15 Møre og Romsdal 7 560 3 640 2 580 5 820 1 970 5 470  550 3 040 60
16 Sør-Trøndelag 12 660 8 410 6 640 7 060 5 610 4 320  630 3 280  250
17 Nord-Trøndelag 8 900 5 520 4 010 6 060 5 370 1 660 50 2 810  630
18 Nordland 9 380 6 620 5 570 4 690 4 470  210 20  730  260
19 Troms Romsa 6 130 4 520 4 060 2 600 2 540 80 20 70  150
20 Finnmark Finnmárku 3 840 2 830 2 640 1 460 1 430 30 10 30 60
Utlendinger  890  420  170  580  380  180 60  160 10
Andre1  350  220  150  190  120 70 30 50 10
1  Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.

Standardtegn i tabeller