Statistisk sentralbyrå

Jegere pċ jakt

1 Jaktrapportering, etter jegernes bostedsfylke. 2001/2002-2011/2012
  Antall jegere som løste jegeravgift Antall jegere som har sendt inn rapport Antall jegere som ikke har rapportert
  I alt Jaktet Ikke jaktet
2001/2002  190 880  174 680  143 800 30 890 16 200
2002/2003  192 010  177 010  145 130 31 880 15 000
2003/2004  192 230  178 550  147 420 31 130 13 680
2004/2005  197 000  180 310  148 100 32 210 16 700
2005/2006  195 180  175 290  141 680 33 620 19 890
2006/2007  191 530  171 440  137 590 33 860 20 090
2007/2008  194 340  172 940  140 580 32 360 21 400
2008/2009  196 320  176 900  142 520 34 390 19 420
2009/2010  196 590  178 770  143 090 35 680 17 810
2010/2011  198 570  180 130  144 080 36 050 18 440
2011/2012  200 800  182 250  146 530 35 720 18 550
           
2011/2012          
01 Østfold 9 580 8 830 6 740 2 090  750
02 Akershus 18 910 17 430 12 950 4 480 1 480
03 Oslo 12 170 10 960 7 770 3 190 1 210
04 Hedmark 14 310 13 250 11 260 1 990 1 060
05 Oppland 10 620 9 810 8 330 1 480  810
06 Buskerud 10 010 9 220 7 420 1 790  790
07 Vestfold 6 640 6 150 4 580 1 560  490
08 Telemark 8 720 8 020 6 870 1 150  700
09 Aust-Agder 5 820 5 260 4 400  860  560
10 Vest-Agder 7 420 6 750 5 570 1 180  670
11 Rogaland 9 530 8 640 6 230 2 420  890
12 Hordaland 12 900 11 770 9 130 2 640 1 130
14 Sogn og Fjordane 7 050 6 530 5 590  940  520
15 Møre og Romsdal 10 020 9 130 7 560 1 560  890
16 Sør-Trøndelag 16 540 15 110 12 660 2 460 1 430
17 Nord-Trøndelag 11 200 10 160 8 900 1 270 1 040
18 Nordland 12 520 11 370 9 370 2 000 1 150
19 Troms Romsa 8 310 7 530 6 120 1 410  780
20 Finnmark Finnmárku 5 380 4 670 3 840  840  710
Utlendinger 2 290 1 070  890  180 1 220
Andre1  840  590  350  240  250
1  Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.

Standardtegn i tabeller