Statistisk sentralbyrå

Jegere på jakt

3 Antall jegere1, etter jaktutøvelse, kjønn og alder. 2009/10
  Jegere som har
deltatt på en eller
flere former for jakt
Småviltjakt Rypejakt Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt
Menn  134 300 83 580 48 460 85 950 56 650 38 630 7 450 38 850
Kvinner 7 950 4 650 3 210 4 330 2 990 1 540  500 1 500
   142 250 88 230 51 670 90 280 59 640 40 170 7 950 40 350
Jegerens alder                
16 - 19 år 5 910 4 330 2 500 3 540 2 310 1 500  360 1 890
20 - 29 år 17 850 13 250 8 000 10 110 6 220 4 630  930 5 510
30 - 39 år 29 110 19 570 11 790 17 580 11 130 8 110 1 580 8 590
40 - 49 år 33 890 20 580 12 350 21 830 14 090 10 090 1 890 9 810
50 - 59 år 28 770 16 360 9 730 19 060 12 920 8 600 1 680 7 850
60 - 69 år 20 030 10 810 5 990 13 580 9 660 5 650 1 210 5 140
70 - år 6 700 3 330 1 310 4 590 3 320 1 600  300 1 550
1  Omfatter personer med norsk fødselsnummer innkludert nordmenn bosatt i utlandet.

Standardtegn i tabeller