Statistisk sentralbyrå

Jegere pċ jakt

2 Antall jegere, etter jaktutøvelse og bostedsfylke. 2001/02-2009/10
  Jegere som deltok på en
eller flere former for jakt
Småviltjakt Rypejakt Beverjakt Harejakt Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt
2001/02  143 800 95 280 . 3 470 . 85 860 55 640 27 500 10 210 36 660
2002/03  145 130 95 460 . 3 690 . 86 990 56 810 28 760 9 610 37 030
2003/04  147 420 98 160 . 3 480 . 87 220 58 140 29 980 7 280 37 600
2004/05  148 100 99 270 . 3 410 . 86 400 57 880 30 810 6 390 37 380
2005/06  141 680 90 800 58 440 3 250 . 86 580 57 390 32 420 8 100 38 410
2006/07  137 590 86 110 54 030 3 390 . 85 930 57 410 33 610 8 080 37 430
2007/08  140 580 90 370 57 170 3 460 . 85 850 57 240 34 800 7 850 38 140
2008/09  142 520 91 670 56 090 . 26 190 88 480 58 330 37 730 8 140 39 560
2009/10  143 090 88 640 51 840 . 25 230 90 820 59 990 40 320 8 000 40 500
                     
2009/10                    
01 Østfold 6 710 4 550 1 190 . 1 670 4 510 3 210  380 90 3 170
02 Akershus 12 910 9 700 5 020 . 2 500 6 260 4 440 1 330  470 3 270
03 Oslo 7 670 6 200 4 440 . 1 060 2 710 1 660  820  410 1 060
04 Hedmark 11 260 6 610 2 570 . 2 240 7 930 6 840 1 260 1 080 2 610
05 Oppland 8 260 4 980 2 560 . 1 860 5 160 3 800 1 920 1 060 1 980
06 Buskerud 7 350 4 510 1 840 . 1 600 4 820 3 370 1 840  560 2 350
07 Vestfold 4 550 3 160 1 040 . 1 030 2 840 1 470  980  190 2 230
08 Telemark 6 830 3 330 1 200 . 1 460 5 780 4 810 3 090  770 3 320
09 Aust-Agder 4 330 2 310  710 .  960 3 720 3 070 1 840  380 2 900
10 Vest-Agder 5 520 3 380 1 460 . 1 420 4 490 3 560 1 940  200 3 560
11 Rogaland 6 140 3 970 2 250 . 1 100 4 000 1 390 2 880  280 2 860
12 Hordaland 8 850 4 780 3 500 . 1 270 5 910  870 5 550  590  520
14 Sogn og Fjordane 5 580 1 780 1 190 .  430 5 000  370 4 910  540  130
15 Møre og Romsdal 7 500 3 520 2 480 .  840 5 790 1 940 5 420  510 3 150
16 Sør-Trøndelag 12 250 7 910 6 060 . 1 630 6 930 5 460 4 150  690 3 500
17 Nord-Trøndelag 8 530 5 080 3 460 . 1 150 5 920 5 190 1 510 60 2 880
18 Nordland 8 360 5 500 4 390 . 1 380 4 490 4 290  170 10  690
19 Troms Romsa 5 680 4 020 3 620 .  930 2 510 2 450 70 20 70
20 Finnmark Finnmárku 3 610 2 710 2 530 .  560 1 330 1 300 30 10 40
Utlendinger  860  430  180 . 90  560  360  160 60  160
Andre1  340  230  150 . 50  180  110 70 20 70
1  Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.

Standardtegn i tabeller