Statistisk sentralbyrå

Jegere pċ jakt

1 Jaktrapportering, etter jegernes bostedsfylke. 2001/02-2009/10
  Antall jegere som
løste jegeravgift
Antall jegere som har sendt inn rapport Antall jegere som
ikke har rapportert
  I alt Jaktet Ikke jaktet
2001/02  190 880  174 680  143 800 30 890 16 200
2002/03  192 010  177 010  145 130 31 880 15 000
2003/04  192 230  178 550  147 420 31 130 13 680
2004/05  197 000  180 310  148 100 32 210 16 700
2005/06  195 180  175 290  141 680 33 620 19 890
2006/07  191 530  171 440  137 590 33 860 20 090
2007/08  194 340  172 940  140 580 32 360 21 400
2008/09  196 320  176 900  142 520 34 390 19 420
2009/10  196 590  178 770  143 090 35 680 17 810
           
2009/10          
01 Østfold 9 520 8 750 6 710 2 050  770
02 Akershus 18 680 17 200 12 910 4 290 1 480
03 Oslo 11 970 10 890 7 670 3 220 1 080
04 Hedmark 14 260 13 200 11 260 1 930 1 070
05 Oppland 10 510 9 770 8 260 1 510  740
06 Buskerud 9 900 9 130 7 350 1 770  770
07 Vestfold 6 540 6 000 4 550 1 440  550
08 Telemark 8 770 8 050 6 830 1 210  720
09 Aust-Agder 5 730 5 150 4 330  820  580
10 Vest-Agder 7 370 6 660 5 520 1 140  720
11 Rogaland 9 170 8 380 6 140 2 240  790
12 Hordaland 12 500 11 410 8 850 2 560 1 100
14 Sogn og Fjordane 7 000 6 480 5 580  900  520
15 Møre og Romsdal 9 890 9 060 7 500 1 560  830
16 Sør-Trøndelag 16 200 14 940 12 250 2 690 1 260
17 Nord-Trøndelag 10 860 9 920 8 530 1 390  940
18 Nordland 11 520 10 520 8 360 2 160 1 000
19 Troms Romsa 7 800 7 090 5 680 1 410  700
20 Finnmark Finnmárku 5 180 4 600 3 610  980  580
Utlendinger 2 420 1 060  860  200 1 360
Andre1  810  540  340  200  270
1  Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.

Standardtegn i tabeller