Statistisk sentralbyrå

Jegere på jakt

3 Antall jegere1, etter jaktutøvelse, kjønn og alder. 2008/09
  Jegere som har
deltatt på en eller
flere former for jakt
Småviltjakt Rypejakt Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt
Menn  133 680 86 309 52 293 83 814 55 121 36 146 7 604 37 953
Kvinner 7 835 4 780 3 534 4 082 2 838 1 422  483 1 410
                 
Jegerens alder                
16 - 19 år 5 867 4 461 2 828 3 407 2 161 1 326  349 1 888
20 - 29 år 17 429 13 187 8 482 9 667 5 925 4 224  957 5 307
30 - 39 år 30 081 20 816 13 231 17 746 11 255 7 840 1 639 8 681
40 - 49 år 33 783 21 449 13 435 21 226 13 679 9 454 1 938 9 528
50 - 59 år 28 628 17 031 10 332 18 652 12 741 8 107 1 721 7 630
60 - 69 år 19 353 10 880 6 182 12 883 9 096 5 132 1 185 4 801
70 - år 6 374 3 265 1 337 4 315 3 102 1 485  298 1 528
1  Omfatter personer med norsk fødselsnummer innkludert nordmenn bosatt i utlandet.

Standardtegn i tabeller