Statistisk sentralbyrå

Jegere pċ jakt

2 Antall jegere, etter jaktutøvelse og bostedsfylke. 2001/02-2008/09
  Jegere som deltok på en eller flere former for jakt Småviltjakt Rypejakt Beverjakt Harejakt Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt
2001/02  143 796 95 279 . 3 472 . 85 862 55 644 27 496 10 206 36 656
2002/03  145 128 95 456 . 3 689 . 86 986 56 813 28 762 9 612 37 034
2003/04  147 420 98 161 . 3 480 . 87 215 58 143 29 983 7 280 37 598
2004/05  148 100 99 266 . 3 406 . 86 404 57 879 30 813 6 387 37 384
2005/06  141 675 90 796 58 439 3 250 . 86 581 57 390 32 419 8 096 38 409
2006/07  137 587 86 110 54 029 3 390 . 85 925 57 410 33 610 8 077 37 431
2007/08  140 584 90 367 57 166 3 459 . 85 849 57 243 34 803 7 852 38 139
2008/09  142 517 91 665 56 092 . 26 192 88 478 58 331 37 730 8 138 39 556
                     
2008/09                    
01 Østfold 6 720 4 729 1 349 . 1 791 4 411 3 132  358  111 3 176
02 Akershus 12 815 9 787 5 415 . 2 565 6 135 4 297 1 187  509 3 254
03 Oslo 7 546 6 193 4 653 . 1 003 2 651 1 647  777  462 1 043
04 Hedmark 11 278 6 860 2 940 . 2 365 7 760 6 695 1 053 1 189 2 545
05 Oppland 8 271 5 215 2 892 . 1 928 5 043 3 678 1 798 1 079 1 934
06 Buskerud 7 293 4 611 1 985 . 1 680 4 717 3 312 1 656  562 2 334
07 Vestfold 4 492 3 233 1 181 . 1 083 2 752 1 439  869  188 2 142
08 Telemark 6 754 3 518 1 253 . 1 515 5 693 4 705 2 917  723 3 337
09 Aust-Agder 4 259 2 358  743 . 1 029 3 676 3 058 1 619  289 2 821
10 Vest-Agder 5 359 3 470 1 483 . 1 509 4 338 3 432 1 700  199 3 442
11 Rogaland 5 879 3 901 2 168 . 1 067 3 813 1 341 2 706  308 2 657
12 Hordaland 8 546 4 684 3 521 . 1 201 5 594  819 5 220  575  432
14 Sogn og Fjordane 5 589 1 829 1 304 .  471 4 938  360 4 869  538  135
15 Møre og Romsdal 7 432 3 711 2 646 .  932 5 651 1 822 5 270  537 3 017
16 Sør-Trøndelag 12 497 8 599 6 927 . 1 736 6 729 5 270 3 902  692 3 426
17 Nord-Trøndelag 8 546 5 298 3 860 . 1 136 5 824 5 121 1 405 56 2 874
18 Nordland 8 625 5 942 4 911 . 1 469 4 365 4 158  138 17  662
19 Troms Romsa 5 759 4 226 3 842 .  984 2 394 2 328 68 28 62
20 Finnmark Finnmárku 3 723 2 883 2 722 .  590 1 287 1 260 24 5 33
Utlendinger  828  428  166 . 87  539  352  138 49  171
Andre1  306  190  131 . 51  168  105 56 22 59
1  Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.

Standardtegn i tabeller