Statistisk sentralbyrå

Jegere pċ jakt

1 Jaktrapportering, etter jegernes bostedsfylke. 2001/02-2008/09
  Antall jegere som
løste jegeravgift
Antall jegere som
har sendt inn rapport
Antall jegere som
ikke har rapportert
  I alt Jaktet Ikke jaktet
2001/02  190 882  174 684  143 796 30 888 16 198
2002/03  192 010  177 011  145 128 31 883 14 999
2003/04  192 230  178 551  147 420 31 131 13 679
2004/05  197 001  180 306  148 100 32 206 16 695
2005/06  195 178  175 290  141 675 33 615 19 888
2006/07  191 529  171 442  137 587 33 855 20 087
2007/08  194 343  172 939  140 584 32 355 21 404
2008/09  196 320  176 903  142 517 34 386 19 417
           
2008/09          
01 Østfold 9 603 8 724 6 720 2 004  879
02 Akershus 18 372 16 762 12 815 3 947 1 610
03 Oslo 11 775 10 550 7 546 3 004 1 225
04 Hedmark 14 314 13 161 11 278 1 883 1 153
05 Oppland 10 541 9 693 8 271 1 422  848
06 Buskerud 9 802 8 992 7 293 1 699  810
07 Vestfold 6 481 5 900 4 492 1 408  581
08 Telemark 8 693 7 932 6 754 1 178  761
09 Aust-Agder 5 757 5 112 4 259  853  645
10 Vest-Agder 7 153 6 423 5 359 1 064  730
11 Rogaland 8 907 8 052 5 879 2 173  855
12 Hordaland 12 235 11 064 8 546 2 518 1 171
14 Sogn og Fjordane 7 060 6 482 5 589  893  578
15 Møre og Romsdal 9 840 8 953 7 432 1 521  887
16 Sør-Trøndelag 16 376 14 959 12 497 2 462 1 417
17 Nord-Trøndelag 10 929 9 890 8 546 1 344 1 039
18 Nordland 11 989 10 841 8 625 2 216 1 148
19 Troms Romsa 8 021 7 248 5 759 1 489  773
20 Finnmark Finnmárku 5 243 4 655 3 723  932  588
Utlendinger 2 410  996  828  168 1 414
Andre1  819  514  306  208  305
1  Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.

Standardtegn i tabeller