Statistisk sentralbyrå

Jegere på jakt

3 Antall jegere1, etter jaktutøvelse, kjønn og alder. 2007/08
  Jegere som har deltatt
på en eller flere
former for jakt
Småviltjakt2 Rypejakt Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt
Menn  132 283 85 296 53 528 81 586 54 289 33 502 7 333 36 712
Kvinner 7 522 4 680 3 487 3 765 2 622 1 186  462 1 289
                 
Jegerens alder                
16 - 19 år 5 488 4 252 2 690 3 078 1 931 1 157  329 1 665
20 - 29 år 17 094 12 955 8 481 9 291 5 830 3 845  873 5 128
30 - 39 år 30 586 20 877 13 702 17 859 11 470 7 458 1 647 8 679
40 - 49 år 33 386 21 268 13 854 20 574 13 431 8 752 1 855 9 202
50 - 59 år 28 629 17 004 10 799 18 343 12 635 7 579 1 703 7 416
60 - 69 år 18 444 10 368 6 116 12 136 8 683 4 561 1 117 4 487
70 - år 6 178 3 252 1 373 4 070 2 931 1 336  271 1 424
1  Omfatter personer med norsk fødselsnummer innkludert nordmenn bosatt i utlandet.
2  Inklusive beverjegere.

Standardtegn i tabeller