Statistisk sentralbyrå

Jegere pċ jakt

2 Antall jegere, etter jaktutøvelse og bostedsfylke. 2001/02-2007/08
  Jegere som deltok på en eller flere former for jakt Småviltjakt 1 Rypejakt Beverjakt Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt
2001/02  143 796 95 279 . 3 472 85 862 55 644 27 496 10 206 36 656
2002/03  145 128 95 456 . 3 689 86 986 56 813 28 762 9 612 37 034
2003/04  147 420 98 161 . 3 480 87 215 58 143 29 983 7 280 37 598
2004/05  148 100 99 266 . 3 406 86 404 57 879 30 813 6 387 37 384
2005/06  141 675 90 796 58 439 3 250 86 581 57 390 32 419 8 096 38 409
2006/07  137 587 86 110 54 029 3 390 85 925 57 410 33 610 8 077 37 431
2007/08  140 584 90 367 57 166 3 459 85 849 57 243 34 803 7 852 38 139
                   
2007/08                  
01 Østfold 6 582 4 486 1 326  271 4 349 3 093  334  118 3 092
02 Akershus 12 441 9 436 5 367  363 5 891 4 202 1 067  471 3 083
03 Oslo 7 340 5 961 4 546 97 2 566 1 601  673  459 1 033
04 Hedmark 11 099 6 709 3 039  447 7 685 6 674  939 1 117 2 518
05 Oppland 8 194 5 248 2 971  159 4 904 3 614 1 678 1 071 1 847
06 Buskerud 7 118 4 395 1 925  117 4 630 3 270 1 490  544 2 320
07 Vestfold 4 355 3 032 1 183  178 2 665 1 432  793  173 2 034
08 Telemark 6 681 3 382 1 260  369 5 591 4 725 2 583  680 3 200
09 Aust-Agder 4 182 2 278  712  420 3 574 3 038 1 348  268 2 709
10 Vest-Agder 5 295 3 356 1 474  543 4 254 3 428 1 554  186 3 318
11 Rogaland 5 744 3 733 2 186  102 3 684 1 328 2 543  283 2 553
12 Hordaland 8 444 4 737 3 591 33 5 405  759 5 012  637  405
14 Sogn og Fjordane 5 379 1 837 1 330 21 4 723  355 4 655  519  143
15 Møre og Romsdal 7 244 3 735 2 772 23 5 365 1 729 4 977  519 2 906
16 Sør-Trøndelag 12 071 8 137 6 559 75 6 505 5 142 3 568  652 3 305
17 Nord-Trøndelag 8 443 5 176 3 893  111 5 696 4 980 1 230 40 2 838
18 Nordland 8 851 6 318 5 369 23 4 159 3 973  119 8  562
19 Troms Romsa 5 955 4 491 4 135 3 2 319 2 259 64 23 64
20 Finnmark Finnmárku 4 109 3 353 3 245 8 1 246 1 217 20 3 34
Utlendinger  779  391  151 93  498  332  115 57  138
Andre2  278  176  132 3  140 92 41 24 37
1  Inklusive beverjegere.
2  Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.

Standardtegn i tabeller