Statistisk sentralbyrå

Jegere pċ jakt

1 Jaktrapportering, etter jegernes bostedsfylke. 2001/02-2007/08
  Antall jegere som løste jegeravgift Antall jegere som har sendt inn rapport Antall jegere som ikke har rapportert
  I alt Jaktet Ikke jaktet
2001/02  190 882  174 684  143 796 30 888 16 198
2002/03  192 010  177 011  145 128 31 883 14 999
2003/04  192 230  178 551  147 420 31 131 13 679
2004/05  197 001  180 306  148 100 32 206 16 695
2005/06  195 178  175 290  141 675 33 615 19 888
2006/07  191 529  171 442  137 587 33 855 20 087
2007/08  194 343  172 939  140 584 32 355 21 404
           
2007/08          
01 Østfold 9 489 8 534 6 582 1 952  955
02 Akershus 17 947 16 151 12 441 3 710 1 796
03 Oslo 11 461 10 068 7 340 2 728 1 393
04 Hedmark 14 131 12 869 11 099 1 770 1 262
05 Oppland 10 480 9 559 8 194 1 365  921
06 Buskerud 9 691 8 741 7 118 1 623  950
07 Vestfold 6 398 5 751 4 355 1 396  647
08 Telemark 8 622 7 792 6 681 1 111  830
09 Aust-Agder 5 619 4 971 4 182  789  648
10 Vest-Agder 7 120 6 366 5 295 1 071  754
11 Rogaland 8 747 7 817 5 744 2 073  930
12 Hordaland 12 005 10 733 8 444 2 289 1 272
14 Sogn og Fjordane 6 931 6 267 5 379  888  664
15 Møre og Romsdal 9 634 8 659 7 244 1 415  975
16 Sør-Trøndelag 16 007 14 460 12 071 2 389 1 547
17 Nord-Trøndelag 10 856 9 707 8 443 1 264 1 149
18 Nordland 12 276 10 910 8 851 2 059 1 366
19 Troms Romsa 8 179 7 289 5 955 1 334  890
20 Finnmark Finnmárku 5 530 4 880 4 109  771  650
Utlendinger 2 348  941  779  162 1 407
Andre1  872  474  278  196  398
1  Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.

Standardtegn i tabeller