Statistisk sentralbyrå

Jegere på jakt

3   Antall jegere1, etter jaktutøvelse, kjønn og alder. 2006/07
  Jegere som har deltatt på en
eller flere former for jakt
Småviltjakt 1 Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt Rypejakt
Menn  129 775 81 417 81 864 54 537 32 434 7 603 36 168 50 629
Kvinner 6 996 4 282 3 556 2 522 1 070  421 1 126 3 211
                 
16-19 år 5 224 3 982 2 991 1 864 1 117  282 1 589 2 532
20-29 år 16 685 12 281 9 423 5 991 3 750  891 5 071 7 995
30-39 år 30 643 20 317 18 471 11 857 7 533 1 724 8 791 13 155
40-49 år 32 700 20 136 20 692 13 565 8 495 1 974 9 030 13 066
50-59 år 28 289 16 424 18 339 12 711 7 232 1 749 7 347 10 336
60-69 år 17 204 9 441 11 457 8 164 4 114 1 111 4 082 5 483
70- år 6 026 3 118 4 047 2 907 1 263  293 1 384 1 273
1  Omfatter personer med norsk fødselsnummer innkludert nordmenn bosatt i utlandet.

Standardtegn i tabeller