Statistisk sentralbyrå

Jegere pċ jakt

2   Antall jegere, etter jaktutøvelse og bostedsfylke. 2001/02-2006/07.
  Jegere som deltok på en
eller flere former for jakt
Småviltjakt 1 Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt Beverjakt Rypejakt
2001/02  143 796 95 279 85 862 55 644 27 496 10 206 36 656 3 472 .
2002/03  145 128 95 456 86 986 56 813 28 762 9 612 37 034 3 689 .
2003/04  147 420 98 161 87 215 58 143 29 983 7 280 37 598 3 480 .
2004/05  148 100 99 266 86 404 57 879 30 813 6 387 37 384 3 406 .
2005/06  141 675 90 796 86 581 57 390 32 419 8 096 38 409 3 250 58 439
2006/07  137 587 86 110 85 925 57 410 33 610 8 077 37 431 3 390 54 029
                   
2006/07                  
01 Østfold 6 514 4 439 4 349 3 131  293  103 3 038  279 1 305
02 Akershus 12 017 8 949 5 954 4 198 1 011  461 3 140  310 5 110
03 Oslo 7 072 5 718 2 513 1 539  685  480  964 88 4 442
04 Hedmark 10 919 6 315 7 723 6 759  864  940 2 487  452 2 854
05 Oppland 8 088 5 037 4 905 3 595 1 603 1 076 1 839  167 2 803
06 Buskerud 7 110 4 318 4 687 3 268 1 382  637 2 319  134 1 920
07 Vestfold 4 309 2 966 2 669 1 421  700  198 2 038  162 1 164
08 Telemark 6 735 3 323 5 651 4 851 2 334  820 3 137  358 1 276
09 Aust-Agder 4 229 2 242 3 640 3 087 1 195  284 2 663  423  722
10 Vest-Agder 5 302 3 264 4 284 3 497 1 387  251 3 214  546 1 427
11 Rogaland 5 749 3 682 3 670 1 371 2 500  394 2 420  106 2 195
12 Hordaland 8 295 4 562 5 393  752 4 949  713  394 34 3 527
14 Sogn og Fjordane 5 447 1 890 4 790  349 4 700  591  135 10 1 386
15 Møre og Romsdal 7 226 3 612 5 397 1 734 5 022  562 2 852 36 2 720
16 Sør-Trøndelag 11 393 7 348 6 367 5 066 3 421  404 3 227 74 5 818
17 Nord-Trøndelag 8 174 4 727 5 718 5 058 1 242 46 2 742  108 3 336
18 Nordland 8 181 5 558 4 140 3 950  103 8  565 30 4 557
19 Troms Romsa 5 786 4 349 2 237 2 183 55 18 54 2 4 013
20 Finnmark Finnmárku 4 025 3 294 1 195 1 169 23 4 32 5 3 192
Utlendinger  743  346  491  346  100 52  132 64  140
Andre2  273  171  152 86 41 35 39 2  122
1  Inklusive beverjegere.
2  Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.

Standardtegn i tabeller