Statistisk sentralbyrå

Jegere pċ jakt

1   Jaktrapportering, etter bostedsfylke. 2001/02-2006/07
  Antall jegere som løste jegeravgift Antall jegere som har sendt inn rapport Antall jegere som ikke har rapportert
  I alt Jaktet Ikke jaktet
2001/02  190 882  174 684  143 796 30 888 16 198
2002/03  192 010  177 011  145 128 31 883 14 999
2003/04  192 230  178 551  147 420 31 131 13 679
2004/05  197 001  180 306  148 100 32 206 16 695
2005/06  195 178  175 290  141 675 33 615 19 888
2006/07  191 529  171 442  137 587 33 855 20 087
           
2006/07          
01 Østfold 9 382 8 468 6 514 1 954  914
02 Akershus 17 668 15 968 12 017 3 951 1 700
03 Oslo 11 210 9 878 7 072 2 806 1 332
04 Hedmark 13 961 12 743 10 919 1 824 1 218
05 Oppland 10 359 9 513 8 088 1 425  846
06 Buskerud 9 681 8 809 7 110 1 699  872
07 Vestfold 6 279 5 695 4 309 1 386  584
08 Telemark 8 773 7 929 6 735 1 194  844
09 Aust-Agder 5 632 5 021 4 229  792  611
10 Vest-Agder 7 105 6 399 5 302 1 097  706
11 Rogaland 8 788 7 867 5 749 2 118  921
12 Hordaland 11 940 10 647 8 295 2 352 1 293
14 Sogn og Fjordane 6 985 6 349 5 447  902  636
15 Møre og Romsdal 9 626 8 670 7 226 1 444  956
16 Sør-Trøndelag 15 361 13 990 11 393 2 597 1 371
17 Nord-Trøndelag 10 559 9 540 8 174 1 366 1 019
18 Nordland 11 688 10 484 8 181 2 303 1 204
19 Troms Romsa 8 141 7 249 5 786 1 463  892
20 Finnmark Finnmárku 5 525 4 880 4 025  855  645
Utlendinger 2 196  888  743  145 1 308
Andre1  670  455  273  182  215
1  Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.

Standardtegn i tabeller