Statistisk sentralbyrå

3   Antall jegere1, etter jaktutøvelse, kjønn og alder. 2005/06 (Rettet 12.07.2007)
  Jegere som har
deltatt på en eller
flere former for jakt
Småviltjakt 1 Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt Rypejakt
Menn  133 854 85 947 82 663      54 647 31 342 7 630 37 162 54 830
Kvinner 7 031 4 457 3 408 2 384  978  427 1 106 3 423
                 
16 - 19 år 5 600 4 381 3 001 1 822 1 047  311 1 620 2 859
20 - 29 år 18 029 13 607 9 697 6 140 3 656  899 5 350 9 167
30 - 39 år 32 852 22 307 19 409 12 246 7 590 1 792 9 299 14 821
40 - 49 år 33 299 20 848 20 722 13 575 8 193 1 968 9 193 13 782
50 - 59 år 28 835 17 061 18 509 12 725 7 013 1 769 7 468 10 978
60 - 69 år 16 355 9 096 10 845 7 692 3 661 1 032 3 995 5 338
70 - år 5 915 3 104 3 888 2 831 1 160  286 1 343 1 308
1  Omfatter personer med norsk fødselsnummer inkludert nordmenn bosatt i utlandet.

Standardtegn i tabeller