Statistisk sentralbyrå

Jegere pċ jakt

2   Antall jegere, etter jaktutøvelse og bostedsfylke. 2001/02-2005/06
  Jegere som deltok
på en eller
flere former for jakt
Småviltjakt1 Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt Beverjakt Rypejakt
2001/02  143 796 95 279 85 862     55 644 27 496 10 206 36 656 3 472 .
2002/03  145 128 95 456 86 986 56 813 28 762 9 612 37 034 3 689 .
2003/04  147 420 98 161 87 215 58 143 29 983 7 280 37 598 3 480 .
2004/05  148 100 99 266 86 404 57 879 30 813 6 387 37 384 3 406 .
2005/06  141 675 90 796 86 581 57 390 32 419 8 096 38 409 3 250 58 439
                   
2005/06                  
01 Østfold 6 680 4 562 4 496 3 165  255 94 3 298  228 1 377
02 Akershus 12 373 9 295 5 995 4 201  906  442 3 311  298 5 399
03 Oslo 7 094 5 756 2 507 1 547  614  435 1 002 89 4 561
04 Hedmark 11 145 6 488 7 788 6 768  760  934 2 580  443 3 076
05 Oppland 8 285 5 241 4 948 3 562 1 447 1 143 1 811  164 2 961
06 Buskerud 7 194 4 471 4 702 3 234 1 288  601 2 401  129 2 027
07 Vestfold 4 427 3 062 2 769 1 430  642  168 2 167  140 1 201
08 Telemark 6 845 3 441 5 762 4 860 2 147  750 3 255  355 1 366
09 Aust-Agder 4 337 2 281 3 723 3 140 1 105  256 2 799  411  733
10 Vest-Agder 5 428 3 354 4 391 3 589 1 303  253 3 357  514 1 541
11 Rogaland 5 887 3 895 3 703 1 371 2 477  444 2 447  113 2 376
12 Hordaland 8 588 5 001 5 408  755 4 985  706  407 30 3 952
14 Sogn og Fjordane 5 610 2 047 4 868  338 4 769  615  129 12 1 504
15 Møre og Romsdal 7 505 3 994 5 410 1 672 4 993  709 2 823 30 3 065
16 Sør-Trøndelag 11 742 7 853 6 290 5 039 3 302  412 3 184 72 6 302
17 Nord-Trøndelag 8 310 4 869 5 688 5 024 1 115 40 2 654  102 3 542
18 Nordland 9 051 6 599 4 077 3 921 98 13  512 25 5 583
19 Troms 5 983 4 570 2 267 2 204 56 20 66 8 4 213
20 Finnmark Finnmárku 4 141 3 464 1 140 1 116 17 2 27 3 3 360
Utlendinger  788  392  507  357 98 39  140 83  186
Andre2  262  161  142 97 42 20 39 1  114
1  Inklusive beverjegere.
2  Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.

Standardtegn i tabeller