Statistisk sentralbyrå

Jegere pċ jakt

1   Jaktrapportering, etter bostedsfylke. 2001/02-2005/06
  Antall jegere som løste jegeravgift Antall jegere som har sendt inn rapport Antall jegere som ikke har rapportert
  I alt Jaktet Ikke jaktet
2001/02  190 882  174 684  143 796 30 888 16 198
2002/03  192 010  177 011  145 128 31 883 14 999
2003/04  192 230  178 551  147 420 31 131 13 679
2004/05  197 001  180 306  148 100 32 206 16 695
2005/06  195 178  175 290  141 675 33 615 19 888
           
2005/06          
01 Østfold 9 528 8 616 6 680 1 936  912
02 Akershus 17 877 16 184 12 373 3 811 1 693
03 Oslo 11 122 9 845 7 094 2 751 1 277
04 Hedmark 14 142 12 931 11 145 1 786 1 211
05 Oppland 10 594 9 706 8 285 1 421  888
06 Buskerud 9 723 8 889 7 194 1 695  834
07 Vestfold 6 343 5 764 4 427 1 337  579
08 Telemark 8 832 8 009 6 845 1 164  823
09 Aust-Agder 5 730 5 106 4 337  769  624
10 Vest-Agder 7 215 6 503 5 428 1 075  712
11 Rogaland 8 852 7 966 5 887 2 079  886
12 Hordaland 12 097 10 931 8 588 2 343 1 166
14 Sogn og Fjordane 7 069 6 505 5 610  895  564
15 Møre og Romsdal 9 892 8 959 7 505 1 454  933
16 Sør-Trøndelag 15 850 14 462 11 742 2 720 1 388
17 Nord-Trøndelag 10 703 9 739 8 310 1 429  964
18 Nordland 12 646 11 359 9 051 2 308 1 287
19 Troms 8 388 7 457 5 983 1 474  931
20 Finnmark Finnmárku 5 641 4 981 4 141  840  660
Utlendinger 2 217  936  788  148 1 281
Andre1  717  442  262  180  275
1  Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.

Standardtegn i tabeller