Statistisk sentralbyrå

Jegere på jakt

2   Antall jegere, etter jaktutøvelse og bostedsfylke. 2002/03.
  Jegere som deltok på en eller flere former for jakt Småviltjakt1 Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt Beverjakt
2001/02  143 796 95 279 85 862 55 644 27 496 10 206 36 656 3 472
2002/03*  144 460 95 054 86 593 56 574 28 637 9 569 36 892 3 680
                 
2002/03*                
01 Østfold 6 863 4 845 4 557 3 168  230  105 3 369  226
02 Akershus 12 208 9 184 6 024 4 075  752  537 3 288  312
03 Oslo 6 772 5 438 2 514 1 509  503  467  999 93
04 Hedmark 11 475 6 752 8 095 6 917  619 1 052 2 739  497
05 Oppland 8 438 5 243 5 188 3 614 1 106 1 214 2 027  169
06 Buskerud 7 401 4 551 4 928 3 306 1 050  808 2 482  135
07 Vestfold 4 339 3 079 2 699 1 355  446  209 2 062  170
08 Telemark 6 963 3 666 5 813 4 927 1 516  864 3 066  397
09 Aust-Agder 4 397 2 462 3 759 3 142  770  282 2 697  458
10 Vest-Agder 5 700 3 640 4 601 3 709  940  413 3 394  629
11 Rogaland 5 961 4 050 3 609 1 332 2 121  705 2 197  110
12 Hordaland 8 414 4 949 5 199  671 4 748  761  293 46
14 Sogn og Fjordane 5 621 2 201 4 803  303 4 704  622 99 24
15 Møre og Romsdal 7 798 4 299 5 538 1 513 5 049  737 2 694 50
16 Sør-Trøndelag 12 223 8 684 6 052 4 884 2 994  607 2 741 95
17 Nord-Trøndelag 8 595 5 479 5 399 4 836  851 50 2 105  130
18 Nordland 9 901 7 705 3 838 3 696 58 15  357 40
19 Troms 6 297 5 006 2 115 2 047 42 23 55 10
20 Finnmark 3 860 3 185 1 096 1 067 17 2 31 13
Utlendinger 1 234  636  766  503  121 96  197 76
1  Inklusive beverjegere.

Standardtegn i tabeller