Statistisk sentralbyrå

Jegere på jakt

1   Jaktrapportering, etter bostedsfylke. 2002/03
  Antall jegere som løste jegeravgift Antall jegere som har sendt inn rapport Antall jegere som ikke har rapportert
  I alt Jaktet Ikke jaktet
2001/02  190 882  174 684  143 796 30 888 16 198
2002/03*  192 010  176 053  144 460 31 593 15 957
           
2002/03* [2002/03]*          
01 Østfold 9 420 8 700 6 863 1 837  720
02 Akershus 17 110 15 815 12 208 3 607 1 295
03 Oslo 10 390 9 392 6 772 2 620  998
04 Hedmark 14 120 13 201 11 475 1 726  919
05 Oppland 10 330 9 691 8 438 1 253  639
06 Buskerud 9 640 8 949 7 401 1 548  691
07 Vestfold 5 990 5 542 4 339 1 203  448
08 Telemark 8 850 8 138 6 963 1 175  712
09 Aust-Agder 5 650 5 177 4 397  780  473
10 Vest-Agder 7 260 6 686 5 700  986  574
11 Rogaland 8 570 7 853 5 961 1 892  717
12 Hordaland 11 510 10 534 8 414 2 120  976
14 Sogn og Fjordane 7 030 6 534 5 621  913  496
15 Møre og Romsdal 9 900 9 129 7 798 1 331  771
16 Sør-Trøndelag 15 630 14 506 12 223 2 283 1 124
17 Nord-Trøndelag 10 780 10 032 8 595 1 437  748
18 Nordland 13 310 12 157 9 901 2 256 1 153
19 Troms 8 530 7 689 6 297 1 392  841
20 Finnmark 5 200 4 686 3 860  826  514
Utlendinger 2 790 1 642 1 234  408 1 148

Standardtegn i tabeller