Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

3 Jegere1 i prosent av befolkning over 16 år, etter bostedsfylke
Bostedsfylke Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning Kvinnelige jegere i prosent av kvinnelig befolkning
2010/11 2011/12 2010/11 2011/12
Hele landet 9,4 9,2 0,7 0,7
Østfold 8,4 8,2 0,4 0,5
Akershus og Oslo 6,3 6,1 0,6 0,6
Hedmark 17,0 16,7 1,6 1,7
Oppland 13,1 12,9 1,0 1,1
Buskerud 9,0 8,7 0,7 0,7
Vestfold 6,7 6,6 0,5 0,4
Telemark 12,3 11,9 0,8 0,8
Aust-Agder 12,6 12,3 0,7 0,8
Vest-Agder 10,7 10,4 0,4 0,5
Rogaland 5,2 5,2 0,2 0,2
Hordaland 6,3 6,3 0,3 0,3
Sogn og Fjordane 15,5 15,2 0,9 1,0
Møre og Romsdal 9,3 9,1 0,5 0,5
Sør-Trøndelag 12,9 12,7 1,0 1,0
Nord-Trøndelag 19,1 19,3 1,7 1,8
Nordland 11,4 12,1 0,8 0,9
Troms Romsa 11,5 11,9 0,9 1,0
Finnmark Finnmárku 15,7 15,9 1,9 1,9
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller