Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

2 Jegere1, etter alder og kjønn. 2011/12
Alder Jegere som har løst jegeravgift Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning over 16 år Personer som har bestått jegerprøven
I alt Menn Kvinner I alt Av disse løst jegeravgift
I alt  197 686  183 558 14 128 9 12 805 6 094
16-19 år 8 638 7 751  887 6 4 680 1 423
20-29 år 26 763 23 824 2 939 7 4 198 2 156
30-39 år 38 222 34 816 3 406 10 2 118 1 306
40-49 år 46 661 42 719 3 942 11 1 205  782
50-59 år 38 901 36 705 2 196 11  476  325
60-69 år 27 953 27 280  673 10  111 89
70- år 10 548 10 463 85 5 17 13
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller