Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

1 Jegere, etter bostedsfylke
  Personer oppført i Jegerregisteret Jegere som har løst jegeravgift Bestått jegerprøven
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
2005/06  396 606  358 434 38 172  192 961  181 107 11 854 11 038 8 510 2 528
2006/07  403 991  363 521 40 470  189 487  177 584 11 903 10 297 7 940 2 357
2007/08  411 112  368 542 42 570  191 995  179 564 12 431 10 188 7 890 2 298
2008/09  420 388  375 152 45 236  193 912  180 789 13 123 12 236 9 485 2 751
2009/10  430 317  382 323 47 994  194 166  180 693 13 473 13 272 10 420 2 852
2010/11  438 618  388 370 50 248  196 278  182 522 13 756 11 990 9 533 2 457
2011/12  447 553  394 908 52 645  198 467  184 264 14 203 12 805 10 161 2 644
                   
2011/12                  
Østfold 20 591 18 731 1 860 9 583 9 063  520  499  420 79
Akershus 40 509 35 290 5 219 18 905 17 332 1 573 1 202  946  256
Oslo 29 833 25 341 4 492 12 171 10 975 1 196 1 226  958  268
Hedmark 28 777 24 527 4 250 14 311 12 980 1 331  747  540  207
Oppland 22 817 19 955 2 862 10 619 9 803  816  587  452  135
Buskerud 21 641 18 993 2 648 10 009 9 258  751  605  488  117
Vestfold 14 734 13 160 1 574 6 635 6 207  428  442  373 69
Telemark 17 796 15 774 2 022 8 722 8 131  591  492  383  109
Aust-Agder 12 550 11 224 1 326 5 820 5 457  363  343  276 67
Vest-Agder 16 716 15 455 1 261 7 422 7 099  323  504  421 83
Rogaland 25 038 23 185 1 853 9 526 9 141  385  924  812  112
Hordaland 30 641 27 778 2 863 12 903 12 229  674 1 045  866  179
Sogn og Fjordane 14 208 12 971 1 237 7 045 6 620  425  317  247 70
Møre og Romsdal 23 450 21 348 2 102 10 019 9 468  551  481  387 94
Sør-Trøndelag 38 195 33 301 4 894 16 539 15 329 1 210 1 042  828  214
Nord-Trøndelag 23 640 20 013 3 627 11 198 10 234  964  692  488  204
Nordland 29 142 25 713 3 429 12 515 11 672  843  786  622  164
Troms Romsa 18 908 16 445 2 463 8 308 7 672  636  474  365  109
Finnmark Finnmárku 11 754 9 938 1 816 5 380 4 834  546  318  239 79
Svalbard  320  196  124 93 69 24 35 17 18
Nordmenn bosatt i utlandet 5 643 4 956  687  688  637 51 42 31 11
Ukjent adresse  650  614 36 56 54 2 2 2 -

Standardtegn i tabeller