Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

7   Jegere bosatt i utlandet som har løst jegeravgiftskort i Norge. 2001/2002-2005/2006
  Jegere i alt Prosent
  2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
I alt 2 840 2 790 2 780 2 830 2 930  100  100  100  100  100
Danmark 1 000  980  980  930  970 35 35 35 33 34
Sverige  530  520  490  520  510 19 19 18 18 18
Tyskland  430  310  330  310  360 15 11 12 11 13
Finland 40 40 50 60 50 1 1 2 2 2
Øvrige land  310  320  380  450  450 11 11 14 16 12
Nordmenn bosatt i utlandet  550  620  560  560  600 19 22 20 20 21

Standardtegn i tabeller