Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

6   Personer oppført i jegerregisteret1
  2004/2005 2005/2006
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Totalt  388 308  352 577 35 731  396 606  358 434 38 172
Østfold 18 181 16 956 1 225 18 564 17 236 1 328
Akershus 33 734 30 240 3 494 34 726 30 991 3 735
Oslo 23 743 20 736 3 007 24 514 21 315 3 199
Hedmark 26 173 23 218 2 955 26 509 23 366 3 143
Oppland 20 632 18 688 1 944 20 965 18 884 2 081
Buskerud 19 175 17 281 1 894 19 395 17 408 1 987
Vestfold 12 280 11 270 1 010 12 597 11 516 1 081
Telemark 16 221 14 788 1 433 16 423 14 919 1 504
Aust-Agder 11 057 10 175  882 11 279 10 328  951
Vest-Agder 14 721 13 959  762 14 925 14 105  820
Rogaland 20 754 19 563 1 191 21 235 19 960 1 275
Hordaland 25 165 23 390 1 775 25 841 23 909 1 932
Sogn og Fjordane 13 219 12 400  819 13 348 12 486  862
Møre og Romsdal 20 978 19 634 1 344 21 253 19 829 1 424
Sør-Trøndelag 32 897 29 627 3 270 33 763 30 223 3 540
Nord-Trøndelag 20 824 18 304 2 520 21 265 18 558 2 707
Nordland 26 545 23 970 2 575 26 892 24 195 2 697
Troms 16 993 15 192 1 801 17 271 15 373 1 898
Finnmark Finnmárku 10 439 9 113 1 326 10 765 9 327 1 438
             
Ukjent adresse 61 49 12  267  242 25
Svalbard  269  199 70  328  230 98
Nordmenn bosatt i utlandet 4 247 3 825  422 4 481 4 034  447
1  Uavhengig av om de betalte jegeravgift eller ikke.

Standardtegn i tabeller