Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

5   Jegere1 i prosent av befolkning over 16 år
Bostedsfylke Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning Kvinnelige jegere i prosent av kvinnelig befolkning
2004/2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006
Hele landet 10,3 10,0 0,6 0,6
Østfold 9,2 9,0 0,4 0,4
Akershus og Oslo 6,7 6,6 0,5 0,6
Hedmark 17,9 17,5 1,3 1,4
Oppland 13,9 13,7 0,8 0,9
Buskerud 9,7 9,5 0,6 0,6
Vestfold 7,1 7,0 0,4 0,4
Telemark 13,1 12,8 0,6 0,7
Aust-Agder 13,6 13,4 0,7 0,7
Vest-Agder 11,6 11,2 0,4 0,4
Rogaland 5,8 5,6 0,2 0,2
Hordaland 6,7 6,6 0,3 0,3
Sogn og Fjordane 16,5 16,1 0,7 0,8
Møre og Romsdal 10,2 9,8 0,4 0,4
Sør-Trøndelag 14,7 13,8 0,9 0,9
Nord-Trøndelag 21,0 19,8 1,6 1,6
Nordland 13,6 12,8 0,9 0,8
Troms 13,4 12,9 1,0 1,0
Finnmark Finnmárku 17,2 17,7 1,8 1,9
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller