Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

4   Jegere1 etter bostedsfylke. 2005/2006
  Jegere som har løst jegeravgiftskort Bestått jegerprøven
  I alt Menn Kvinner I alt Av disse løst
jegeravgiftskort
Hele landet  192 244  180 454 11 790 10 944 5 620
Østfold 9 528 9 098  430  520  280
Akershus 17 877 16 552 1 325 1 033  600
Oslo 11 122 10 077 1 045  870  490
Hedmark 14 142 13 085 1 057  616  270
Oppland 10 594 9 933  661  493  270
Buskerud 9 723 9 106  617  445  250
Vestfold 6 343 5 973  370  422  240
Telemark 8 832 8 362  470  409  190
Aust-Agder 5 730 5 436  294  307  140
Vest-Agder 7 215 6 979  236  361  180
Rogaland 8 852 8 520  332  548  300
Hordaland 12 097 11 589  508  787  420
Sogn og Fjordane 7 069 6 735  334  315  160
Møre og Romsdal 9 892 9 465  427  537  270
Sør-Trøndelag 15 850 14 887  963  959  460
Nord-Trøndelag 10 703 9 891  812  673  300
Nordland 12 646 11 850  796  773  340
Troms 8 388 7 810  578  395  210
Finnmark Finnmárku 5 641 5 106  535  481  270
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller