Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

3   Jegere1 etter alder og kjønn. 2005/2006
Alder Jegere som har løst jegeravgiftskort Mannlige jegere i
prosent av mannlig
befolkning over 16 år
Personer som har bestått jegerprøven
I alt Menn Kvinner I alt Av disse løst
jegeravgiftskort
I alt  192 249  180 459 11 790 10 10 944 5 618
16-19 år 8 080 7 383  697 7 4 298 1 362
20-29 år 26 373 23 865 2 508 10 3 066 1 766
30-39 år 45 845 42 181 3 664 12 1 860 1 238
40-49 år 44 759 41 672 3 087 13 1 117  789
50-59 år 37 549 36 118 1 431 12  477  371
60-69 år 21 179 20 814  365 11  115 84
70- år 8 464 8 426 38 4 11 8
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller