Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

2   Jegere1 som har bestått jegerprøven. 1998/1999-2005/2006
  Bestått jegerprøven
  I alt Av disse løst jegeravgiftskort
1998/1999 11 200 5 100
1999/2000 12 500 7 600
2000/2001 12 300 7 100
2001/2002 12 300 5 300
2002/2003 10 900 5 600
2003/2004 10 600 5 600
2004/2005 11 600 6 100
2005/2006 10 900 5 600
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller