Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

1   Jegere1 som har løst jegeravgiftskort. 1995/1996-2005/2006
  I alt Menn Kvinner
    Prosent
1995/1996  173 200 96,7 3,3
1996/1997  173 200 96,5 3,5
1997/1998  177 100 96,2 3,8
1998/1999  177 600 96,0 4,0
1999/2000  188 100 95,5 4,5
2000/2001  188 900 95,0 5,0
2001/2002  187 900 94,8 5,2
2002/2003  189 200 94,5 5,5
2003/2004  189 400 94,4 5,6
2004/2005  194 170 94,1 5,9
2005/2006  192 250 93,9 6,1
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller