Statistisk sentralbyrå


Jegerregister

5   Jegere1 i prosent av befolkning over 16 år
Bostedsfylke Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning Kvinnelige jegere i prosent av kvinnelig befolkning
1999/2000 2000/2001 1999/2000 2000/2001
Hele landet 10,5 10,4 0,5 0,5
Østfold 9,7 9,5 0,3 0,3
Akershus og Oslo 6,6 6,6 0,4 0,5
Hedmark 18,6 18,2 1,0 1,1
Oppland 13,9 13,7 0,6 0,6
Buskerud 10,0 9,9 0,5 0,5
Vestfold 7,0 6,9 0,3 0,3
Telemark 13,7 13,6 0,5 0,6
Aust-Agder 14,5 14,2 0,6 0,6
Vest-Agder 12,7 12,4 0,3 0,3
Rogaland 5,7 5,6 0,2 0,2
Hordaland 6,6 6,7 0,2 0,2
Sogn og Fjordane 16,5 16,4 0,5 0,5
Møre og Romsdal 10,1 10,1 0,3 0,3
Sør-Trøndelag 14,3 14,4 0,7 0,8
Nord-Trøndelag 21,0 20,8 1,3 1,4
Nordland 13,4 13,7 0,6 0,7
Troms 13,5 13,6 0,8 0,9
Finnmark 15,8 15,8 1,2 1,3
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller