Statistisk sentralbyrå


Jegerregister

4   Jegere bosatt i utlandet som har løst jegeravgiftskort i Norge. 1997/1998-2000/2001
  Jegere i alt Prosent
  1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001
I alt 2 270 2 330 2 840 2 890 100 100 100 100
Danmark 950 940 1 030 1 030 42 40 36 36
Sverige 490 530 540 510 22 23 19 17
Tyskland 390 410 360 470 17 18 13 16
Finland .. .. 50 40 .. .. 2 1
Øvrige land 440 450 300 340 19 19 11 12
Nordmenn bosatt i utlandet .. .. 560 500 .. .. 20 17

Standardtegn i tabeller