Statistisk sentralbyrå


Jegerregister

3   Jegere1, etter bostedsfylke. 2000/2001
Bostedsfylke Jegere som har løst jegeravgiftskort Bestått jegerprøven
I alt Menn Kvinner I alt Av disse betalt jegeravgift
Hele landet 188 900 179 500 9 400 12 300 7 100
Østfold 9 600 9 200 400 500 300
Akershus 16 800 15 700 1 000 1 100 700
Oslo 9 800 9 000 900 1 000 500
Hedmark 14 300 13 400 800 600 300
Oppland 10 400 10 000 500 400 300
Buskerud 9 700 9 200 500 500 300
Vestfold 5 900 5 600 300 300 200
Telemark 9 100 8 700 400 500 200
Aust-Agder 5 900 5 600 300 300 200
Vest-Agder 7 500 7 300 200 400 200
Rogaland 8 100 7 900 200 600 400
Hordaland 11 500 11 100 400 900 600
Sogn og Fjordane 7 100 6 900 200 300 200
Møre og Romsdal 9 900 9 600 300 600 400
Sør-Trøndelag 15 500 14 700 800 1 100 600
Nord-Trøndelag 10 900 10 200 700 700 300
Nordland 13 500 12 800 700 1 200 700
Troms 8 600 8 000 600 700 500
Finnmark 5 000 4 600 400 400 200
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller