Statistisk sentralbyrå


Jegerregister

2   Jegere1, etter alder og kjønn. 2000/2001
  Jegere som har løst jegeravgiftskort Mannlige jegere
i prosent av
mannlig befolkning
over 16 år
Bestått jegerprøven
Alder I alt Menn Kvinner I alt Av disse betalt jegeravgift
I alt 188 900 179 500 9 400 10 12 300 7 100
16-19 år 8 400 7 900 600 8 3 700 1 500
20-29 år 32 000 29 400 2 600 10 3 900 2 200
30-39 år 46 400 43 300 3 100 13 2 700 1 900
40-49 år 42 500 40 400 2 000 13 1 400 1 000
50-59 år 34 700 33 700 900 12 500 400
60-69 år 17 300 17 100 200 10 100 100
70- år 7 500 7 500 0 4 0 0
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller