Statistisk sentralbyrå


Jegerregister

1   Jegere1 som har løst jegeravgiftskort. 2000/2001
  I alt Menn Kvinner
    Prosent
1994/1995 174 300 96,9 3,1
1995/1996 173 200 96,7 3,3
1996/1997 173 200 96,5 3,5
1997/1998 177 100 96,2 3,8
1998/1999 177 600 96,0 4,0
1999/2000 188 100 95,5 4,5
2000/2001 188 900 95,0 5,0
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller