Statistisk sentralbyrå

Innvandring og utvandring

12 Utvandring, etter statsborgerskap og landsdel. 2007
Statsborgerskap Fra fylke
I alt Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
I alt 22 122 9 599  844 3 439 2 601 2 599 1 481 1 559
                 
Norge 8 798 3 611  378 1 677 1 131 1 036  451  514
                 
Europa i alt, unntatt Norge 9 242 3 886  358 1 351 1 066 1 066  675  840
Vest-Europa i alt, unntatt Norge 6 591 2 941  264  845  838  688  489  526
Danmark 1 114  401 56  248  185  107 38 79
Sverige 2 326 1 401 91  268  134  168  154  110
Finland  573  237 13 46 30 27 27  193
Island  257 94 10 37 61 34 10 11
Irland 20 7 1 1 6 2 1 2
Italia 93 44 3 7 6 15 14 4
Frankrike  265  114 2 18 75 22 27 7
Nederland  213 62 17 35 26 41 23 9
Portugal 52 17 1 12 2 16 - 4
Spania  162 45 4 15 9 23 49 17
Storbritannia  605  245 11 48  188 79 19 15
Tyskland  741  221 47 87 95  126  103 62
Østerrike 69 26 1 8 7 14 12 1
Vest-Europa ellers  101 27 7 15 14 14 12 12
                 
Øst-Europa i alt 2 651  945 94  506  228  378  186  314
Bosnia-Hercegovina 36 15 - 4 7 7 2 1
Latvia  121 47 6 15 13 29 5 6
Litauen  305 86 20 83 36 44 20 16
Polen 1 250  506 26  193 94  157 91  183
Russland  234 69 8 25 22 24 13 73
Serbia 1 4 4 - - - - - -
Montenegro 1 1 - - - - - 1 -
Slovakia  191 19 6  105 5 33 18 5
Øst-Europa ellers  509  199 28 81 51 84 36 30
                 
Afrika i alt  833  400 30 68 70  120  102 43
Etiopia  110 63 1 2 2 12 25 5
Somalia  135 84 8 13 4 14 8 4
Afrika ellers  588  253 21 53 64 94 69 34
                 
Asia inkl.. Tyrkia 2 102 1 189 49  228  144  228  190 74
Bangladesh 22 4 - 1 5 6 1 5
Irak  140 47 11 34 7 11 22 8
Kina  302  149 6 32 10 66 30 9
Sri Lanka  108 80 1 4 8 8 4 3
Filippinene  316  224 4 26 23 25 10 4
Thailand  153 37 12 26 27 20 18 13
Tyrkia 97 56 1 13 14 4 5 4
Asia ellers  964  592 14 92 50 88  100 28
                 
Amerika i alt  993  428 26  102  176  129 54 78
                 
Nord- Amerika i alt  661  302 17 64  132 62 32 52
USA  517  235 15 57  103 50 25 32
Canada  144 67 2 7 29 12 7 20
                 
Sør-og Mellom-Amerika totalt  332  126 9 38 44 67 22 26
                 
Oceania i alt  137 78 3 11 14 17 8 6
                 
Statsløse 16 6 - 2 - 3 1 4
Uoppgitt 1 1 - - - - - -
1  1. november 2006 ble Serbia og Montenegro delt i to, i Serbia og i Montenegro.

Standardtegn i tabeller