Statistisk sentralbyrå

Innvandring og utvandring

11 Innvandringer, etter statsborgerskap og landsdel. 2007
Statsborgerskap I alt Til landsdel
Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
I alt 61 774 20 696 2 776 9 921 10 023 9 378 4 722 4 258
                 
Norge 8 276 3 159  423 1 599 1 188  989  444  474
                 
Europa i alt, unntatt Norge 36 512 11 785 1 517 5 994 6 307 5 765 2 861 2 283
                 
Vest-Europa i alt, unntatt Norge 14 606 5 386  606 1 900 2 584 1 994 1 021 1 115
Danmark 1 464  483 99  273  287  166 50  106
Sverige 4 432 2 509  170  588  343  301  227  294
Finland  726  238 27 57 50 74 24  256
Island  276 80 5 60 69 27 14 21
Belgia 96 23 5 10 21 9 10 18
Frankrike  640  280 9 26  146 82 79 18
Italia  279  123 3 25 57 31 31 9
Nederland  903  143 93  165  196  164 82 60
Spania  341  107 2 30 36 63 80 23
Storbritannia 1 144  397 22  103  352  179 57 34
Tyskland 3 794  819  155  516  954  805  304  241
Østerrike  116 32 1 16 19 28 17 3
Vest-Europa ellers  395  152 15 31 54 65 46 32
                 
Øst-Europa i alt 21 906 6 399  911 4 094 3 723 3 771 1 840 1 168
Bosnia-Hercegovina  147 57 6 26 32 12 8 6
Bulgaria  193 61 11 25 36 40 6 14
Estland  400  110 30 46 44 78 68 24
Hviterussland 66 20 1 13 13 14 3 2
Latvia  452 95 65 73 45  115 32 27
Litauen 2 350  436  119  589  425  473  164  144
Polen 14 160 4 590  455 2 735 2 417 2 393 1 160  410
Romania  601  186 34 63  137  121 33 27
Russland 1 450  246  110  153  246  246 88  361
Serbia 1  502  169 27 59 84 49 59 55
Montenegro 1 13 6 - - 1 6 - -
Slovakia  609  107 17  161 64 95  138 27
Ukraina  278 79 12 45 45 48 19 30
Ungarn  206 63 7 17 56 24 15 24
Øst-Europa ellers  479  174 17 89 78 57 47 17
                 
Afrika i alt 4 348 1 174  305  627  517  747  404  574
Algerie 48 15 - 6 21 5 - 1
Angola 23 4 - 8 5 - 5 1
Burundi 70 4 6 13 10 23 3 11
Etiopia  420  183 12 29 50 37 60 49
Egypt 43 12 2 2 10 14 3 -
Ghana  116 47 - 10 10 15 23 11
Liberia 35 4 2 3 1 6 8 11
Marokko  133 81 1 16 14 6 10 5
Nigeria  118 26 5 21 43 8 9 6
Somalia 1 636  367  176  287  159  270  134  243
Tanzania  101 37 4 10 14 20 8 8
Afrika ellers 1 605  394 97  222  180  343  141  228
                 
Asia inklusive Tyrkia 9 577 3 622  426 1 287 1 404 1 341  821  676
Afghanistan  559  165 33 84 83 31 49  114
Bangladesh 77 37 - 3 5 11 16 5
Burma  626  118 75 99  152 69 57 56
Filippinene 1 615  903 46  162  197  180 68 59
India  998  422 6  129  254  131 41 15
Irak  968  211 58  214  103  187 89  106
Iran  412  137 30 74 47 60 39 25
Kina  757  243 21 56 88  144  136 69
Pakistan  573  431 14 45 21 28 24 10
Sri Lanka  259  138 2 24 22 46 10 17
Nord-Korea 12 3 - 1 - 2 6 -
Sør-Korea  125 62 5 11 13 13 20 1
Syria 67 14 1 16 17 14 2 3
Thailand 1 155  233 85  216  154  245 95  127
Tyrkia  326  141 8 38 60 38 31 10
Vietnam  233  100 10 52 19 30 17 5
Asia ellers  815  264 32 63  169  112  121 54
                 
Amerika i alt 2 258  762 57  312  489  365  141  132
                 
Nord-Amerika i alt 1 092  385 25  149  270  142 66 55
USA  824  305 20  110  194  104 46 45
Canada  268 80 5 39 76 38 20 10
                 
Sør-og Mellom-Amerika i alt 1 166  377 32  163  219  223 75 77
Brasil  416  116 12 69 65 93 31 30
Chile  102 42 2 15 8 24 10 1
Cuba 50 20 1 8 9 4 1 7
Sør-Amerika ellers  598  199 17 71  137  102 33 39
                 
Oceania i alt  329  143 9 37 50 59 19 12
Australia  262  122 5 24 41 46 15 9
Oceania ellers 67 21 4 13 9 13 4 3
                 
Statsløse  453 45 38 63 63  111 29  104
Uoppgitt 21 6 1 2 5 1 3 3
1  1. november 2006 ble Serbia og Montenegro delt i to, i Serbia og i Montenegro.

Standardtegn i tabeller