Statistisk sentralbyrå

Innvandring og utvandring

6 Innvandring og utvandring, etter personenes kjønn, alder og sivilstand. 2007
Kjønn, alder og sivilstand Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
I alt Norske
statsborgere
Utenlandske
statsborgere
I alt Norske
statsborgere
Utenlandske
statsborgere
I alt Norske
statsborgere
Utenlandske
statsborgere
Begge kjønn i alt 61 774 8 276 53 498 22 122 8 798 13 324 39 652 -522 40 174
0-15 år                  
I alt 10 173 2 521 7 652 3 311 1 818 1 493 6 862  703 6 159
Ugifte 10 172 2 521 7 651 3 311 1 818 1 493 6 861  703 6 158
Gifte 1 - 1 - - - 1 - 1
Øvrige1 - - - - - - - - -
16-44 år                  
I alt 44 714 4 233 40 481 15 123 5 208 9 915 29 591 -975 30 566
Ugifte 24 918 3 053 21 865 10 244 3 707 6 537 14 674 -654 15 328
Gifte 18 395 1 018 17 377 3 973 1 185 2 788 14 422 -167 14 589
Øvrige1 1 401  162 1 239  906  316  590  495 -154  649
45-66 år                  
I alt 6 348 1 234 5 114 3 200 1 523 1 677 3 148 -289 3 437
Ugifte  969  222  747  420  180  240  549 42  507
Gifte 4 293  631 3 662 1 800  743 1 057 2 493 -112 2 605
Øvrige1 1 086  381  705  980  600  380  106 -219  325
67- år                  
I alt  539  288  251  488  249  239 51 39 12
Ugifte 35 13 22 27 19 8 8 -6 14
Gifte  276  152  124  245  117  128 31 35 -4
Øvrige1  228  123  105  216  113  103 12 10 2
                   
Menn i alt 35 927 4 155 31 772 11 762 4 488 7 274 13 508 -681 14 189
0-15 år                  
I alt 5 198 1 278 3 920 1 712  951  761 3 486  327 3 159
Ugifte 5 198 1 278 3 920 1 712  951  761 3 486  327 3 159
Gifte - - - - - - - - -
Øvrige1 - - - - - - - - -
16-44 år                  
I alt 26 049 2 021 24 028 7 782 2 458 5 324 18 267 -437 18 704
Ugifte 14 602 1 496 13 106 5 170 1 742 3 428 9 432 -246 9 678
Gifte 10 598  438 10 160 2 125  550 1 575 8 473 -112 8 585
Øvrige1  849 87  762  487  166  321  362 -79  441
45-66 år                  
I alt 4 426  707 3 719 1 993  914 1 079 2 433 -207 2 640
Ugifte  693  140  553  281  119  162  412 21  391
Gifte 3 119  350 2 769 1 150  437  713 1 969 -87 2 056
Øvrige1  614  217  397  562  358  204 52 -141  193
67- år                  
I alt  254  149  105  275  165  110 -21 -16 -5
Ugifte 13 6 7 19 16 3 -6 -10 4
Gifte  160 83 77  148 79 69 12 4 8
Øvrige1 81 60 21  108 70 38 -27 -10 -17
                   
Kvinner i alt 25 847 4 121 21 726 10 360 4 310 6 050 10 215 -531 10 746
0-15 år                  
I alt 4 975 1 243 3 732 1 599  867  732 3 376  376 3 000
Ugifte 4 974 1 243 3 731 1 599  867  732 3 375  376 2 999
Gifte 1 - 1 - - - 1 - 1
Øvrige1 - - - - - - - - -
16-44 år                  
I alt 18 665 2 212 16 453 7 341 2 750 4 591 11 324 -538 11 862
Ugifte 10 316 1 557 8 759 5 074 1 965 3 109 5 242 -408 5 650
Gifte 7 797  580 7 217 1 848  635 1 213 5 949 -55 6 004
Øvrige1  552 75  477  419  150  269  133 -75  208
45-66 år                  
I alt 1 922  527 1 395 1 207  609  598  715 -82  797
Ugifte  276 82  194  139 61 78  137 21  116
Gifte 1 174  281  893  650  306  344  524 -25  549
Øvrige1  472  164  308  418  242  176 54 -78  132
67- år                  
I alt  285  139  146  213 84  129 72 55 17
Ugifte 22 7 15 8 3 5 14 4 10
Gifte  116 69 47 97 38 59 19 31 -12
Øvrige1  147 63 84  108 43 65 39 20 19
1  Omfatter enkemenn/enker, separerte, skilte, registrerte partnere, gjenlevende partnere, separerte partnere og skilte partnere.

Standardtegn i tabeller