Statistisk sentralbyrå

Innvandring og utvandring

5 Netto innvandring, etter land. 1966-2007
Land Årsgjennomsnitt 2003 2004 2005 2006 2007
1966-19701 1971-1975 1976-19801 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005
I alt  853 4 835 4 143 5 038 6 324 8 919 11 805 13 613 11 285 13 211 18 439 23 723 39 652
                           
Europa i alt  392 1 525 1 795 2 284 -1 340 6 280 5 818 4 162 2 155 5 459 9 397 15 170 28 695
Danmark2 -94  337  119  520  210 -176 -222 -167 -408 -254 -44 -267  152
Finland  113 80  233 70 -47  150  447 -66 -83 -357 -173 -107  189
Færøyene - - - -2 -7 66 5 -16 -34 -9 -6 38 8
Island 46 31  133  100 -7  136  161 -32 -98 -161 -164 -40 42
Sverige -109  209  135 26 -2 219 1 945 1 814 -1 022 -1 290 -558  289  755 1 617
Belgia -28 9 48 -7 15 -23 8 53 73 69  104 59 99
Bosnia-Hercegovina3 - - - - - 2 126  158  137 62 97  118  111  116
Estland - - - - - 36 34  101 40  100  147  186  339
Frankrike -9 55  120  129 -139 51  130 89 34 77  155  273  534
Hellas - - 2 12 5 2 5 31 49 27 27 36 50
Irland - - 18 10 11 7 -6 19 -5 22 12 22 92
Italia 8 16 38 18 -9 36 60 67 40 88 98  140  179
Latvia - - - - - 23 59 88 83 60  105  239  386
Litauen - - - - - -11 59  338  161  435  681 1 203 2 192
Nederland -1 45 81 75 24 86  119  264  120  327  585  602  761
Polen 33 44 84  224  395  189  154 1 153  342 1 414 3 030 7 090 13 432
Portugal - - 11 29 7 11 24 32 11 44 72 53  115
Romania5 2 3 5 7 51 58 98  153  134  157  174  154  539
Russland6  219 6 11 10 50  229  569 1 312 1 676 1 551 1 265  926 1 338
Serbia og Montenegro4  191  107 18 46  555  973 1 209 76  188  453  449  360 -
Serbia 4 - - - - - - - - - - - -  267
Montenegro 4 - - - - - - - - - - - - 9
Spania -39 -39 -11 -119 -213 2 -342 -266 -400 -90  164  270  269
Storbritannia 89  404  471  767 -112 58 9  118 -13  183 -59  177  756
Sveits -27 43 28 26 -67 7 53 18 41 26 52 60 73
Tyskland7 50  102  183  223 81  131  626  934  827  918 1 445 1 861 3 405
Østerrike - - - 54 0 6 22 25 -3 51 52 63  139
Europa ellers -52 73 68 66 74  162  562  724  608  789  819  906 1 597
                           
Afrika i alt -73  298  322  277 1 331 1 037 1 901 3 231 3 470 3 118 3 240 3 078 3 725
Etiopia 12 21 14 41  237  127  216  366  296  285  413  340  525
Ghana - 6 5 19  139 72 23  103 49  183  105  104 69
Kenya - 20 -8 31 65 47  115  115 96 93  105 85  120
Marokko - 49 92 68  192  111  169  146  100  118  132  114  105
Somalia - - 2 5  306  406  795 1 203 1 475  911  804  947 1 284
Tanzania - 6 12 3 25 51 54 93  252 26 81 70 67
Afrika ellers -85  196  205  110  368  222  529 1 204 1 202 1 502 1 600 1 418 1 555
                           
Asia i alt  237 1 382 1 607 2 375 5 737 2 830 5 090 7 551 7 366 6 760 7 339 6 797 8 690
Afghanistan - - - - - -  105  800 1 184  625  700  494  475
Filippinene 11 36 80  355  517  321  267  555  537  535  686  871 1 231
Hongkong - - - 73  100 30 -6 18 17 0 14 21 26
India 15  131  167  261  296 77  151  243  187  190  260  446  870
Irak - 1 4 9  155  249 1 646 1 151  655  700 1 066  733  860
Iran 3 3 33 41  929  225  357  530  561  382  288  195  362
Japan 27 27 30 12 47 18 24 38 34 44 74 35 60
Kina 5 24 16 48  194  180  252  628  760  633  685  579  626
Libanon - - 15 13  134 54 54 62 40 94 28 96 65
Pakistan -  695  292  401  766  267  501  607  572  506  576  427  603
Saudi-Arabia - - - -13 12 51 99 28 22 23 29 -2 13
Sri Lanka - - 23  173  815  298  292  254  239  226  205  151  224
Sør-Korea - -  228  256  207  112  131  128  106  148 98  126 80
Thailand - 4 57 80  200  188  308  876  808 1 022 1 126 1 124 1 323
Tyrkia 41  187  212  158  558  301  432  531  597  392  378  272  252
Vietnam - 25  222  321  551  352  165  268  232  264  264  219  180
Asia ellers  135  249  228  187  254  105  312  835  815  976  862 1 010 1 440
                           
Amerika i alt  557 1 589  446  399  986  280  489 1 174 1 199 1 209 1 241 1 384 1 821
Nord- og Mellom-Amerika - -  213  140 -143 7 91  537  563  595  609  690  935
Canada -76 85 27 31 -43 -38 41 51 -2  114 33 79  118
USA  576 1 361  156 87 -75 -2 -91  300  362  306  375  451  571
Nord- og Mellom-Amerika ellers - - 30 22 -25 47  514  186  203  175  201  160  246
                           
Sør-Amerika - -  232  258 1 130  273  398  637  636  614  632  694  886
Brasil 11 13 -3 44 53 67 80  163  186  197  209  272  402
Chile - 50  104 81  824 -63 61  113  118 71  107  109 82
Colombia - 20 48  101  187  177  153  160  146  144  130  133  155
Sør-Amerika ellers - - 83 32 66 91  104  201  186  202  186  180  247
                           
Oseania i alt -113 70 38 -18 -26 -23 3 73 88  117 45  167  190
Australia -120 63 28 -9 -34 -25 -6 57 63 91 43  104  127
Oseania ellers 7 7 10 -9 7 2 9 17 25 26 2 63 63
                           
Uoppgitt -147 -29 -65 -279 -364 -1 483 -1 496 -2 579 -2 993 -3 452 -2 823 -2 873 -3 469
1  Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på http://www-ssb-no/emner/02/02/20/flytting/om statistikken.
2  Færøyene og Grønland er ikke medregnet.
3  Årsgjennomsnittet 1991-1995 inneholder tall for 1992-1995.
4  Inneholder tall for tidligere Jugoslavia 1966-1991 og for "Rest-Jugoslavia" fra 2002 da området skiftet navn til Serbia og Montenegro. 1. november 2006 delt i to, i Serbia og i Montenegro
5  Årsgjennomsnittet 1966-1970 inneholder tall for 1967-1970.
6  Tall for 1966-1991 gjelder Sovjetunionen.
7  Medregnet Den tyske demokratiske republikken.

Standardtegn i tabeller